POSLEDICE

OBUBOŽANJE PREBIVALSTVA

Turški vpadi so bili roparski pohodi, s katerimi so želeli oslabiti dežele. Ropanje, plenjenje, požiganje, uničevanje, pobijanje in zasužnjevanje so osiromašili cele pokrajine in ohromili delo obubožanih ljudi. Mlade fante so ugrabili ter jih vzgojili v elitne vojake janičarje (krvni davek).

POVEČANJE DAJATEV

Povečali so se stroški za obrambo dežel in tlaka pri obnovi in gradnji utrdb. Mlajše in močne podložnike so vpoklicali v vojsko.

SELITVE PREBIVALSTVA

Zaradi turških osvajanj in vpadov so potekale številne selitve prebivalstva. Na podeželju so se oblikovale pustote, izpraznjena območja od koder so se ljudje umaknili pred nasiljem. Pred Turki so pribežali nemuslimani – uskoki (prebegi), predvsem iz nekdanjih balkanskih držav Bosne, Dalmacije, Srbije, Črne gore, današnje Albanije. Habsburžani so jih večinoma sprejeli za najemniške vojake, predvsem v Vojni krajini. Del uskokov se je naselil v opustošenih vaseh v Beli krajini, na jugu Dolenjske in v okolici Ptuja.

SPREMENJENE DRUŽBENE SESTAVE

Osmani so v svoji državi na izpraznjena območja naseljevali muslimansko prebivalstvo. Veliko staroselcev se je, predvsem v Bosni, prostovoljno spreobrnilo v muslimansko vero zaradi privilegijev (niso plačevali harača, dostopne so jim bile boljše službe idr.).

SPREMENJEN VIDEZ MEST

Za protiturško obrambo so meščani utrjevali mestna obzidja, nastala pa so tudi nekatera nova mesta (Krško, Višnja gora, Kočevje).


♦  Posledice turških vpadov – Več >>>