Ponavljanje

Kaj znaš?

 • Veš, da je bilo slovensko ozemlje izpostavljeno turškim vpadom, ki jih znaš časovno opredeliti.
 • Veš, kako so življenje posameznih slojev prizadeli turški vpadi.
 • Znaš opisati različne načine protiturške obrambe.
 • Utemeljiš vlogo Vojne krajine pri obrambi habsburških dežel.
 • Znaš pojasniti posledice turških vpadov.

Vprašanja:

 1. Od kod izvirajo Turki ?
 2. Zakaj takratnim Turkom pravimo Osmani?
 3. Uredi časovnico in naštej prodor Turkov na Balkanski polotok!
 4. Kdaj je bilo konec nekdanjega vzhodnega dela Rimskega imperija ?
 5. Naštej dosežke Sulejmana I. Veličastnega! Zakaj so ga imenovali “Zakonodajalec”?
 6. Pojasni vzroke turških uspehov!
 7. Opiši, kako in s čim se pred Turki branijo meščani in kako kmetje!
 8. Imenuj glavne smeri turških vpadov na Slovensko ter jih primerjaj s potiturškim obrambnim sistemom (karte desno). Kaj ugotavljaš?
 9. Razloži nastanek, organizacijo in pomen Vojne krajine!
 10. Naštej in opiši posledice turških vpadov!
 11. Primerjaj karti Evrope leta 1500 in leta 1600! Imenuj ozemeljske spremembe v JV Evropi!
 12. Kdo so bili uskoki? Ali so bili vsi uskoki Vlahi?
 13. Imenuj najmanj dva primera uskoške dediščine na Slovenskem!
 14. Katera bitka je predstavlja konec turških vdorov v naše dežele?

Križanka za ponavljanje… natisni in reši!