Slovar

AKINDŽIJA – turški lahki konjenik

ARKEBUZA – ročno strelno orožje, “ročni top”. Puško so iznašli v 15. st. Španci. Kaliber cevi je znašal 2 cm, masa okoli 10 kg, domet pa do 500 m. Natančnost streljanja ni bila velika, vendar toča krogel arkebuzirjev je bila odločilna v marsikateri bitki (npr. pri Sisku, 1593). Z arkebuzami so upravljali strelci arkebuzirji, posebni rod vojske, ki so jih v 17. st. nadomestili mušketirji.

BASTIJON – izpostavljeni del trdnjavskega obzidja

BUZDOVAN – je bojni kij, vrsta orožja v srednjem veku, ki se je uporabljal za boj iz bližine, predvsem proti oklepljenim vitezom. Sestavljen je iz okrepljene palice in glave.

CENTRALIZEM – sistem upravljanja iz enega centra

DEŽELNI STANOVI – naziv za privilegirane osebe (plemstvo), ki so imele pravico sodelovati na deželnem zboru v habsburških dednih deželah. Deželanstvo je bilo v rodbini dedno.

DIVAN – državni svet v muslimanskih državah; oblazinjeno ležišče brez stranic, navadno ozko in z dvignjenim zglavjem

DŽAMIJA – stavba, namenjena za verske obrede v muslimanskem okolju

DŽEZVA – spodaj široka, zgoraj zožena posoda za kuhanje turške kave

GRMADA – velik kup lesa, določen za gorenje in osnovni element signalizacije v času turških vpadov (podnevi dim, ponoči ogenj)

HARAČ – davek, naložen za delo sposobnim moškim, ki niso prestopili v muslimansko vero

HAREM – del hiše za žene v muslimanskem okolju

IMAM – v islamu naslov pomembnega učenjaka

JANIČAR – pripadnik stalnih, plačanih elitnih pehotnih enot, navadno kot otrok ugrabljen in poturčen

KARAVLA – manjša stavba ob državni meji za vojake, ki stražijo, nadzorujejo državno mejo

KATUN – izraz je vlaškega izvora in v balkanskem okolju pomeni začasno pastirsko bivališče na planinah; gradnjo začasnih suhozidnih (brez malte) pastirskih bivališč poznamo tudi v Istri (kažun) in na Krasu

MOŠEJA – stavba za verske obrede v islamskem okolju, njen sinonim je džamija 

OTOMAN – Turek, Osman

PERSONALNA UNIJA – zveza dveh ali več držav s skupnim državnim poglavarjem, navadno monarhom, ki ohranijo svoje meje, pravo, državno oblast in samostojnost

RAJA – nemuslimanski podložniki

SELDŽUK – turška vladarska rodbina

SPAHIJA – zemljiški posestnik, dolžen udeležiti se vojne kot konjenik

SULTAN – vladar pri Turkih

ŠANCE – obrambni nasip, okop

TABOR – utrdba za obrambo kmečkega prebivalstva pred Turki od srede 15. do konca 16. stoletja, navadno ob cerkvi na vzpetini

TURBAN – v muslimanskem okolju moško pokrivalo iz dolgega platnenega traku, ki se ovije okoli glave

USKOK – begunec pred turško okupacijo iz balkanskih držav

VEZIR – visok državni funkcionar, sultanov pokrajinski namestnik

VLAH – pripadnik romaniziranih balkanskih staroselcev; slovanski naziv za pastirske nomadske živinorejce

VOJNA KRAJINA – vojaško urejeno obrambno območje, ki se je med letoma 1463 in 1881 izoblikoval vzdolž turške meje

VPOKLICATi – mobilizirati – uradno poklicati koga na opravljanje vojaške dolžnost