TURKI

Turki so se iz osrednje Azije v XI. st. umaknili pred drugimi Mongoli. Najprej so se selili Turki Seldžuki. Na Bližnjem vzhodu so v XII. stoletju osvojili Malo Azijo (današnjo Turčijo). Tam so družbeno, gospodarsko in kulturno napredovali. Prevzeli so perzijsko in arabsko kulturno dediščino: islam, kulturo in fevdalno ureditev. Osvojili so ozemlje od Male Azije do reke Ind.