Navodila

Učna gradiva so namenjena samostojnemu spoznavanju zgodovinskega obdobja, od začetka 15. do konca 16. stoletja, ki je bilo zagotovo eno najtežjih v slovenski zgodovini. Turški vpadi in zgodovinske okoliščine v Evropi (reformacija, neenotno Sveto rimsko cesarstvo, habsburško-beneške vojne, gospodarske in politične posledice velikih geografskih odkritij idr.) so osiromašili prebivalstvo na Slovenskem in cele pokrajine ter bistveno otežile življenje večine ljudi.

Učna gradiva so razdeljena v 4 poglavja, ki se odprejo v novih oknih: Turki, Obramba pred Turki, Posledice turških vpadov in Ostaline. Gradivo je opremljeno s slikovnim materialom, ki je pomemben nosilec informacij.

V pomoč pri učenju je na razpolago slovarček manj znanih pojmov.

Za lažjo preglednost je podan skrajšan zapis snovi po ključnih enotah.

V poglavju Ponavljanje so navedeni cilji znanj, ki jih boš osvojil in vprašanja za ponavljanje.

Gradivo pa je namenjeno tudi dodatnemu delu (interes, tekmovanja iz znanj, referati…). Zato je ključna učna snov razširjena ( Več > in Bližnjice > na desni) v podrobnejše razlage, ki jih obiščeš, če te tematika zanima.

Navedeni so tudi viri, kjer lahko na aktivnih povezavah najdeš še veliko zanimivega.