Zapis

 1. Turki
 • 11. st. iz osrednje Azije
 • perzijsko-arabska kulturna dediščina: islam, kultura, fevdalna ureditev
 • Osman I.
 1. Osvajanje Balkana
 • Mehmed II. Osvajalec
  • padec Konstantinopolisa/Bizanca (1453)
  • osvajanje bizantinskih ozemelj (Grčija, Bosna)
 • Sulejman I. Veličastni
  • Beograd (1521)
  • Mohač (1526) – avstrijsko nasledstvo Ogrske
  • obale Črnega morja in S Afrike
 • zaustavitev turškega prodora
  • pomorski poraz pri Lepantu 1571
  • bitka pri Sisku 1593
 1. Vzroki turških uspehov
 • centralizirana država, sultanova oblast
 • zvesta in disciplinirana vojska, topništvo, janičarji
 • zemlja ni dedna
 • oslabljene evropske države zaradi notranjih nesoglasij
 1. Obramba pred Turki
 • nova mesta (Kočevje, Krško, Višnja gora)
 • obnova obzidij
 • grmade in tabori
 • uskoška Vojna krajina
 1. Posledice turških vpadov
 • ropanje, plenjenje, požiganje, zasužnjevanje
 • krvni davek – janičarji
 • povišanje stroškov za obrambo in vpoklici v vojsko
 • selitve in spremenjene prebivalstva
 • uskoki