Vzroki turških uspehov

  • Država je bila centralistično urejena. Osrednja oblast je močna, učinkovita in načrtno vodena. Zemlja, ki so jo dobivali turški fevdalci v užitek, ni bila dedna.
  • Sultan je bil neomejen gospodar, njegova beseda je bila zakon.
  • Vojska je bila močna, disciplinirana, kruta in podrejena oficirjem. Taktika bojevanja je bila učinkovita. Strah zbujajoči so bili turško topništvo, elitne enote in oblegovalne naprave. 
  • Notranja nesoglasja (reformacija, neurejene razmere v Svetem rimskem cesarstvu, nasprotja med Habsburžani in Benečani…) so slabila evropske fevdalne države in onemogočala enoten nastop, kar so Osmani s pridom izkoriščali.
  • Uspešno gospodarstvo in družbeni razvoj, ki sta sprva zagotavljala red in mir v notranji politiki države ter bila pogoj za uspešnost osvajalnih pohodov in širjenje osmanske države.

♦  Osmanska vojska – Več >>>