Bitka pri Mohaču

Bitka je bila spopad leta 1526 med ogrsko-hrvaškim in češkim kraljem Ludvikom II. Jagelonskim in osmanskim sultanom Sulejmanom I. Veličastnim. V bitki so prepričljivo zmagali Turki. Srednjeveška Ogrska je bila zlomljena. Ob umiku je ogrski kralj padel s konja in zaradi težkega oklepa utonil v reki. Ker Ludvik II. ni imel potomcev, so zaradi sorodstvenih vezi Češka, deli Ogrske in Hrvaške pripadali Habsburžanom. Osrednji del Ogrske so zasedli Turki. Začele so se osmansko-habsburške vojne.