OSTALINE

Ostaline turških vpadov pa zasledimo še danes v krajevnih imenih in priimkih: Tabor, Grmada, Turk, Hrovat, Horvat, Vlašič…  Vsakodnevno uporabljamo številne izraze, ki so turškega izvora: admiral, ajvar, baker, bedak, čutara, džezva, jarek, jogurt, kalup, karavana, kiosk, kočija, špinača, tabor, tobak, tulipan idr.

Bogata je tudi kulturna dediščina Uskokov. Glede na različen izvor beguncev s turškega ozemlja je bila tudi kultura pribežnikov sprva zelo heterogena. Južnoslovanski elementi se odražajo v ljudskih pesmih, narodni noši, jeziku in običajih. Tipična je arhitekturna dediščina, prilagojena turški nevarnosti. 

V ljudskem izročilu in slovenskem slovstvu so se obdržale številne legende povezane s turškimi vpadi ali njihovimi posledicami: Peter Klepec – ljudsko izročilo o mitskem junaku, ki je turške sovrage iz domače osilniške doline pognal kar z drevesom, je nadgradil France Bevk in Jurij Kozjak – zgodba Josipa Jurčiča o ugrabljenem dečku, ki je postal krut janičar, vendar je prepoznal  svoje korenine ter se je vrnil domov na Kranjsko in h katoliški veri.

Življenje v uskoških zadrugah – Valvazor je v Slavi vojvodine Kranjske pisal tudi o življenju uskokov v zadružnih hišah. V vsaki hiši stanuje skupaj tri, štiri ali pet družin in kopica otrok. V takšni zadrugi je bilo od 8-10 mož, ki so bili vojaško sposobni. V vsaki zadrugi je bil en gospodar in ena gospodinja. Gospodar je najstarejši mož (oče ali najstarejši sin), če je za to sposoben, gospodinja pa je žena najmlajšega poročenega brata ali strica. Gospodarja in gospodinjo morajo vsi ostali poslušati.

Šokčev dvor v Žuničih – Dvori so bili tipični uskoški domovi, prilagojeni turški nevarnosti – notranje dvorišče so oklepala stanovanjska in gospodarska poslopja z obzidji. Danes je Šokčev dvor informacijska točka za Krajinski park Kolpa.

Kralj Matjaž – je junak ljudskih pripovedk z zgodovinskim ozadjem slovenskih, hrvaških, čeških in madžarskih zbirateljev. Kralj Matjaž spi pod Peco in ko se mu bo brada 9-krat ovila okoli mize, se bo vrnil in odrešil ljudi vsega hudega. Zgodovinarji ga poznajo kot Matijo Korvina (1443-1490), ogrsko-hrvaškega in češkega kralja ter avstrijskega vojvodo, in humanistično izobraženega ter nadarjenega politika.

Uskoška dediščina Bele krajine – izsek oddaje TV Slovenija, 2009. (Vir: Youtube)