Bitka pri Sisku

V bitki leta 1593, za osvoboditev oblegane trdnjave Stari grad pri Sisku, so se spopadle krščanske in osmanske čete. Turki so bili poraženi. Bitka je povrnila ravnotežje vojaških sil na zahodnem Balkanu; glavnina osvajalnih osmanskih sil se je usmerila na sever, proti Dunaju. S to bitko so se končali osmanski vpadi na ozemlje Vojne krajine, Kranjske, Koroške in Štajerske. Habsburška monarhija si je utrdila položaj na tem območju.

Na ustju Kolpe v Savo so zgradili trdnjavo Stari grad Sisak in jo vključili v sistem Vojne krajine. Osmanski poveljnik bosanski beg Hasan paša Predojević je dobil nalogo, da uniči Sisak. Z 12.000 bojevniki se je utaboril ob Kolpi in začel obleganje trdnjave. Ob novici, da Turki oblegajo Sisak, se je v bližini Zagreba zbrala krščanska vojska z okoli 5.000 možmi, ki je prišla iz hrvaških in slavonskih krajišniških utrdb, banske Hrvaške ter zalednih slovenskih dežel. Krščanska vojska je nastopila urejeno in taktično premišljeno. Z usklajenim delovanjem konjenice in pehote so uspeli razbiti enotne vrste Turkov. Med turškimi četami, ujetimi med 2 reki, je prišlo do nereda, v bok pa jim je udarila še posadka iz obleganega Siska. Pomembno vlogo v bitki imeli arkebuzirji (strelci, oboroženi s puškami arkebuzami, mase do 10 kg in dometa do 400 m), ki so s točo krogel preprečevali umik Turkov. Vodil jih je poveljnik hrvaškega dela Vojne krajine kranjski plemič Andrej Auersperg – Turjaški. Med paničnim begom jih je ogromno utonilo v Kolpi. Med utopljenci je bil tudi njihov poveljnik Hasan paša Predojević. Bitka je trajala eno samo uro, padlo pa je okrog 10.000 Turkov. 


Zmagovalce je pričakal obilen plen. Zaplenili so 39 topov, od tega 9 velikih, 10 turških zastav, kopico orožja in čelad z zlatimi ter srebrnimi ornamenti, dragulje in zlato, šotor Hasan paše z številnimi dragocenostmi in tudi njegov plašč. Ljubljanski škof Hren je potem iz Hasan paševega plašča dal napraviti mašni plašč za ljubljansko stolnico. Danes se ta plašč nahaja v Narodnem muzeju v Ljubljani.

Andrej plemeniti Auersperg Turjaški – 1589 je bil imenovan za vrhovnega poveljnika Vojne Krajine in bil eden izmed vodij krščanske vojske v bitki za Sisak. Poveljnik Andrej Auersperg je ukazal, naj truplo Hasan paše Predojevića pokopljejo pri siški trdnjavi; a so ponoči prišli Turki, truplo Hasan paše izkopali in prepeljali v Banja Luko.